Usahawan ialah seorang yang kreatif dan inovatif yang berani mengambil risiko dalam usaha menggembling tenaga pakar, pengetahuan, teknologi, sumber kewangan dan lain-lain sumber dimuka bumi ini untuk menghasilkan produk berkualiti bagi manafaat manusia.

Advertisements